IRMAL - Posadzki przemysłowe

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start » Laser screed

Laser screed

Przełomowe elementy technologii maszyn typu „laser screed” polegają na radykalnym zwiększeniu dokładności i szybkości wykonania posadzek z betonu. Nowa generacja maszyn – Laser Screed SXP – charakteryzuje się następującymi właściwościami wskazującymi na innowacyjność technologii:

 • zawieszenie ramienia natrzech teleskopach zamiast dotychczasowych dwóch, co owocuje podwyższoną precyzją sterowania i wysoką dokładnością wyrównania powierzchni, odpowiadającą klasie tolerancji FM 1,
 • zastosowanie obrotowej głowicy umożliwia układanie betonu wokół słupów,
 • zastosowanie manipulatora typu „joystick” zapewnia wysoką ergonomię sterowania,
 • stopniowy kontakt głowicy z powierzchnią, który pozwala uniknąć lokalnych wgłębień na powierzchni,
 • zwiększona płynność układu hydraulicznego, ujawniająca się podwyższoną jakością powierzchni (nie ma śladów szarpania listwy ani pomarszczeń),
 • laserowy system sterowania z dwoma odbiornikami i komputerem pokładowym z ciągłym wyświetlaniem wysokości,
 • dokładność sterowania nie pogarsza się nawet gdy jedna z dwóch czujek do niwelatora laserowego jest przesłonięta (poziom utrzymany jest na całej szerokości listwy),
 • przestrzenne prowadzenie głowicy (system 3D) umożliwia wykonanie zaprojektowanych spadków nawierzchni.

Innowacją jest też duża elastyczność maszyny, która może dostosować się do zmiennych właściwości mieszanki betonowej, uzależnionych od zmienności temperatur i rozmaitości cech reologicznych mieszanki, związanej z powszechnym wykorzystaniem domieszek chemicznych i dodatków mineralnych do betonu. Dzięki temu można powszechniej wykorzystywać tzw. betony przyjazne dla środowiska, wykonane z materiałów lokalnych lub odpadowych, uzyskiwanych przy radykalnie obniżonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery i obniżonej energochłonności produkcji. Możliwość stosowania zbrojenia rozproszonego w betonie układanym kombajnem Laser Screed SXP przekłada się na przyspieszenie tempa robót i zwiększoną trwałość posadzki. Wysoka efektywność zagęszczenia mieszanki betonowej gwarantuje jednorodność wytrzymałości betonu i stąd odpowiednio wysoką nośność konstrukcji oraz odporność na ścieranie powierzchni. Zastosowane innowacyjne rozwiązania techniczne zaowocowały przełomowym zwiększeniem wydajności maszyny – standardowo wykonuje się posadzki o powierzchni do 2500m2 dziennie, maksymalnie do 5000m2 dziennie. Efekty nowatorskich rozwiązań technicznych polegają także na:

 • zwiększeniu niezawodności posadzki i bezpieczeństwa pracy wózków transportowych na nawierzchni o wysokiej kategorii równości,
 • polepszeniu warunków pracy operatora z uwagi na lepszą widoczność, łatwiejsze sterowanie maszyną o mniejszy hałas, bowiem silnik umieszczony jest w dolnej ramie,
 • poprawie ekonomicznej efektywności wykonania posadzki przemysłowej z uwagi na zwiększoną prędkość układania i eliminację pracy ręcznej.

Tradycyjne technologie robót betonowych są pracochłonne, mało precyzyjne i od dawna stanowiły obszar szczególnego zainteresowania z uwagi na możliwość wyeliminowania pracy ręcznej. Automatyzacja robót betonowych przyniosła znaczące rezultaty w nielicznych przypadkach, a szczególnie efektywne okazują się urządzenia wielofunkcyjne, do których należy kombajn posadzkowy Laser Screed SXP. Zastosowanie innowacyjne rozwiązania techniczne pozwalają osiągnąć radykalnie zwiększoną wydajność produkcji przy wysokiej dokładności wykończenia powierzchni i wysokiej jakości wbudowanego betonu.

Specyfikacja urządzenia typu SXP-D
Całkowita szerokość: 4,4 m głowica
2,3 m na skraju kół
Całkowita długość: 5,1 m podczas jazdy
10,6 m podczas pracy z wysuniętym ramieniem
8,6 m w transporcie
Całkowita wysokość: 2,06 m
Waga: 8000 kg
Zasięg ramienia: 6 m
Obrót górnej ramy: 360 stopni
Silnik: 65 koni mech. (48,5 kW) – silnik diesla chłodzony cieczą
Układ sterowania laserem: w standardzie


STS 132 TOPPING – SPREADER

Nowa Somero STS-132 Topping zastępuje STS-130. To całkowicie przeprojektowany Topping pozwala dokładnie i skutecznie rozprzestrzeniać warstwę utwardzającą na posadzkach betonowych.

Nowa STS-132 zapewnia swobodę pracy w dowolnym miejscu, nie tracąc ograniczeń konwencjonalnych rozsiewaczy. Wysoki poziom zwrotności pozwala w łatwy sposób rozprzestrzeniać warstwę ściśle wokół kolumn i innych przeszkód. STS-132 posiada zwiększoną ilość nowych funkcji, elektroniczne sterowanie joystickiem, automatyczny system zasilania, komputerowo regulowane parametry i zwiększoną wydajność.

STS-132 Dane techniczne
Całkowita szerokość: 7' - 4" (2.23 m) Outside of Tires
7 '- 4 "(2,23 m) Poza Opony
Całkowita długość: 18' - 4" (5.3 m) Driving with boom retracted
18 '- 4 "(5,3 m) Jazda z boomem wsuniętym
39' - 9" (11.4 m) Spreading with boom extended
39 "- 9" (11,4 m) Rozprzestrzenianie z boomem rozszerzonym
Całkowita wysokość: 8' - 0" (2.45 m) at top of Operator's Seat
8 '- 0 "(2,45 m) w górnej części fotela operatora
Prześwit: 0' - 10" (0.25 m) under raised stabilizers
0 '- 10 "(0,25 m) pod podniesionymi stabilizatorami
Waga (nominalna): 14,000 lbs (6350 Kg) empty
14000 funtów (6350 kilogramów) pusty
16,500 lbs (7484 Kg) Full hoppers
16500 funtów (7484 kilogramów) Pełne leje
Rozstaw osi: 21' - 5" (6.52 m) 21 '- 5 "(6,52 m)
5' - 6" (1.68 m) 5 "- 6" (1,68 m)
Tor: 6' - 0" (1.84 m) 6 '- 0 "(1,84 m)