irmal.pl

KARIERA

Dołącz do Zespołu pracowników IRMAL!

 Jesteśmy firmą o ustabilizowanej i wysokiej pozycji w branży budowlanej na rynku posadzek przemysłowych. Oferujmy naszym pracownikom stałe zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę. 

Nie mamy korporacyjnych aspiracji, a jednocześnie oferujemy wysoki standard pracy: nowoczesne biuro, maszyny, sprzęt i materiały oraz wszelkie niezbędne narzędzia. 

Dla stałych pracowników przewidzieliśmy pakiet benefitów pozapłacowych: ubezpieczenie grupowe, spotkania integracyjne, premie uznaniowe w tym także świąteczne oraz bożonarodzeniowe paczki dla najmłodszych.

Obecnie rekrutujemy kandydatów na stanowiska:

INŻYNIER BUDOWY

Posadzkarz / Pracownik budowlany

Prześlij swoje CV na adres biuro@irmal.pl lub jeśli masz pytania
zadzwoń 
pod nr tel. + 48 604 526 856 

W przypadku aplikacji pisemnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

inżynier budowy

wymagania:

nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie: ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo, lub student zaoczny tego kierunku
 • Praktyczna znajomość obsługi programu „AUTO-CAD”
 • Czynne prawo jazdy kat. „B”
 • Gotowość do pracy głównie w biurze oraz sporadycznych wyjazdów na budowy

BĘDZIESZ ODPOWIADAŁ/A ZA:

 • Koordynację i nadzór nad pracami posadzkarskimi wykonywanymi w obrębie danej inwestycji
 • Stałą współpracę z klientami, dostawcami oraz podwykonawcami
 • Sporządzanie i analizę dokumentacji technicznej
 • Przygotowywanie ofert
 • Udział w naradach i spotkaniach na budowie

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę od pn. do pt. w godz. 08:00 – 16:00
 • Wygodne i nowoczesne biuro oraz miła atmosferę
 • Niezbędne narzędzia pracy: laptop, monitor, telefon, samochód na podróże służbowe
 • Pakiet benefitów pozapłacowych

Posadzkarz / Pracownik budowlany

wymagania:

nasze oczekiwania:

 • Kondycja zdrowotna pozwalająca na pracę fizyczną
 • Gotowość do wyjazdów na budowy na terenie całego kraju
 • Mile widziane lecz niekonieczne prawo jazdy kat. „B”

BĘDZIESZ ODPOWIADAŁ/A ZA:

 • Wykonywanie/ wylewanie i zacieranie betonowych posadzek przemysłowych
 • Prace przygotowawcze i zakończeniowe
 • Obsługę wybranych maszyn i elektronarzędzi

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Organizację transportu oraz noclegu
 • Pakiet benefitów pozapłacowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE)  (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), (dalej RODO), na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w CV jest IRMAL Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ku Słońcu 26, Czmoniec, 62-035 Kórnik,  NIP: 777-320-37-20, zwany dalej „Administratorem”, kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@irmal.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest obowiązek prawny Administratora Danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do podpisania umowy.
 4. Niezbędne dane osobowe to: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, miejsce zamieszkania, wykształcenie, uzyskane kwalifikacje, dodatkowe umiejętności.
 5. Podanie danych osobowych takich jak nr telefonu czy adres e-mail w CV nie jest obowiązkowe jednak wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres procesu rekrutacji oraz zgodny z polityką administratora.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  • Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
   w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 2. Nie zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000), spowoduje brak możliwości przetwarzania danych i tym samym możliwości realizacji procesu rekrutacyjnego.