IRMAL - Posadzki przemysłowe

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start » Fundusze Europejskie » Zapytania Ofertowe

Zapytania Ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/UE z dn. 05.09.2016 - W  związku z projektem  o nr RPWP.01.05.02-30-0377/15, pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę parku maszynowego i rozszerzenie oferowanych usług” realizowanym przez IRMAL Violetta Poduszczak w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, zapraszamy do złożenia oferty na: zakup przecinarek do betonu (2 szt.), zacieraczek samojezdnych (6 szt.), zacieraczek krawędziowych (7 szt.), zagęszczarki jednokierunkowej (1 szt.), zagęszczarki dwukierunkowej (1 szt.)

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/UE

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA NR 2/2016/UE