IRMAL - Posadzki przemysłowe

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start » Fundusze Europejskie » Wyniki postępowań

Wyniki postępowań

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2016/UE

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na: zakup przecinarek do betonu (2 szt.), zacieraczek samojezdnych (6 szt.), zacieraczek krawędziowych (7 szt.), zagęszczarki jednokierunkowej (1 szt.), zagęszczarki dwukierunkowej (1 szt.), wybrano ofertę złożoną przez:

NORWIT Remigiusz Prędki, ul. E. Orzeszkowej 2bc, 41-103 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431588886.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.05.02-30-0377/15, pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę parku maszynowego i rozszerzenie oferowanych usług” realizowanym przez IRMAL Violetta Poduszczak w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2016/UE

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup samojezdnego urządzenia do równomiernego rozkładania posadzek przemysłowych w obiektach małych i o skomplikowanej architekturze, wybrano ofertę złożoną przez:

Somero Enterprises Ltd., Broombank Road, Chesterfield Trading Estate, S41 9QJ Chesterfield.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.05.02-30-0377/15, pt. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę parku maszynowego i rozszerzenie oferowanych usług” realizowanym przez IRMAL Violetta Poduszczak w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.