IRMAL - Posadzki przemysłowe

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start » Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

 

 

Nazwa beneficjenta: IRMAL Violetta Poduszczak

Tytuł projektu:  Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa IRMAL Violetta Poduszczak, poprzez rozbudowę parku maszynowego i oprogramowania oraz rozszerzenie i udoskonalenie oferowanych usług

Cele projektu:  Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie jego działalności o nową usługę czyszczenia posadzek przemysłowych i udoskonalenie usług wykonawstwa posadzek. Celami projektu jest  również znaczące zwiększenie wydajności oraz mocy produkcyjnych i wprowadzenie pełnej automatyzacji w zakresie wykonawstwa posadzek przemysłowych.

Planowane efekty:

- wzrost zatrudnienia

- wprowadzenie innowacji procesowych/ produktowych/ nietechnologicznych

- wzrost wydajności produkcji

- obniżenie kosztów jednostkowych

- wzrost jakości

- dywersyfikacja oferty

 

 

Wartość projektu: 2 325 930,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 850 950,00 PLN

 

 


 

Nazwa beneficjenta: IRMAL Violetta Poduszczak

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę parku maszynowego i rozszerzenie oferowanych usług

 

Cele projektu: Celem projektu jest wzrost dotychczasowej dynamiki rozwoju firmy poprzez wyposażenie firmy w nowoczesne ICT oraz urządzenia/ maszyny.

Planowane efekty:

- wzrost zatrudnienia

- wzrost wprowadzonych innowacji produktowych

- wzrost wprowadzonych innowacji procesowych

- wzrost wprowadzonych innowacji nietechnologicznych

 

Wartość projektu: 1 104 195,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 403 974,00 PLN